Aktualności

Hulajnoga elektryczna – poznaj przepisy dotyczące użytkowania jej na drogach publicznych

Data publikacji 13.06.2024

Kierujący hulajnogą elektryczną 15-latek uderzył w stojący w oczekiwaniu na włączenie się do ruchu pojazd osobowy. W wyniku tego zdarzenia z obrażeniami trafił do szpitala. Oprócz przestrogi, by zachować ostrożność i rozsądek podczas korzystania z tego typu pojazdów, przypominamy również zasady, by poruszać się na hulajnogach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim dotyczy to rodziców, którzy udostępniają je dzieciom, oraz dorosłych poruszających się z prędkością, która może stwarzać zagrożenie im, oraz innym uczestnikom ruchu.

Hulajnoga elektryczna bardzo częsty środek transportu, a staje się coraz bardziej popularny. Wbrew obiegowej opinii, nie jest on dostępny dla każdego jak zwykła hulajnoga. W przypadku zdarzenia drogowego, jeśli nie posiadamy odpowiednich uprawnień, mogą nas czekać konsekwencje prawne. Także jeśli udostępniamy ten pojazd na drodze publicznej osobom, które nie mają do tego odpowiednich uprawnień.

Przypominamy zasady oraz niejasności od początku:

Droga Publiczna – to nie tylko ulica, to jezdnia (potocznie zwana ulicą), chodnik i pobocze wzdłuż drogi publicznej.

Zgodnie z przepisami z Ustawy o kierujących oraz z Ustawy Prawo o ruchu drogowym, istnieją ograniczenia co do tego, kto może się hulajnogą elektryczną poruszać oraz w jaki sposób.

1) Na początku, kto może się poruszać na takim urządzeniu, a kto nie.

 Zgodnie z artykułem 33d Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Zabrania się dopuszczania do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze publicznej dziecka do lat 10. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami: osoby, które ukończyły 10 lat, ale nie ukończyły 18 lat, aby kierować hulajnogą, (również rowerem) muszą posiadać uprawnienia: kartę rowerową, prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby pełnoletnie nie mają takich ograniczeń.

2) Gdzie można poruszać się hulajnogą elektryczną:

Zgodnie z artykułem 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący hulajnogą, obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych oraz rowerów, oraz pasa ruchu dla rowerów, oraz pasa ruchu dla rowerów jeżeli jest wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza. Korzystanie z jezdni jest zabronione, z wyjątkiem takiej, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę i brakuje drogi dla pieszych i rowerów.

3) Zasady i ograniczenia podczas korzystania z hulajnogi:

Artykuł 33, 33a, 33c,  Ustawy prawo o ruchu drogowym wskazuje, że kierujący hulajnogą elektryczną podczas korzystania z drogi dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu, kiedy są piesi poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, nie utrudniać jego ruchu, zabrania się również czepiania pojazdów, ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby lub zwierzęcia. Kierującego hulajnogą elektryczną obowiązuje również artykuł 16 Ustawy prawo o ruchu drogowym – obowiązek prawostronnego ruchu pojazdów.

Artykuł 20, punkt 6, podpunkt 4 – dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej (kiedy nie ma pieszych) wynosi 20 kilometrów na godzinę.

Niestosowanie się do powyższych zasad i przepisów, szczególnie w przypadku zdarzenia drogowego (na przykład wypadku), naraża nas lub naszych bliskich, nasze dzieci, oprócz ewentualnych obrażeń, również na konsekwencje prawne.

Powrót na górę strony