Kierownictwo - KPP Świebodzin

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 13.04.2012

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie

  inspektor Wiesław Widecki

 

 

 

p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie

  młodszy inspektor Marek Kozanecki