Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania Policji, samorządów oraz mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa

Data publikacji 30.08.2022

Wzmożone patrole, w tym piesze w miejskich parkach, skwerach oraz placach zabaw. Ich efektem są mandaty oraz wnioski do sądu na osoby spożywające alkohol lub zakłócające porządek. To efekt współpracy policji z mieszkańcami za pośrednictwem dzielnicowych, przedstawicieli samorządów oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Miejsca ogólnodostępne służyć mają wszystkim mieszkańcom i korzystanie z nich ograniczają nie tylko przepisy prawa, ale też zasady, których celem jest dbanie o wspólne dobro.

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz Dzielnicowi regularnie kontrolują miejskie parki i skwery. Są to zarówno patrole zmotoryzowane, które dorywczo kontrolują różne części miasta jak i patrole piesze. Ich celem jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, ale również o to, by z parków swobodnie mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Informacja o zagrożeniach w tym miejscu pochodzi od mieszkańców. Bezpośrednio poprzez dzielnicowych lub Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, poprzez wymianę informacji z samorządami, jak to ma miejsce podczas spotkań na Gminnych Radach oraz komisjach, czy też w trakcie bezpośrednich rozmów np. Komendantów z Burmistrzami Świebodzina, Zbąszynka, Wójtami oraz Starostą Powiatu Świebodzin. W ramach tych działań policjanci reagują na spożywanie alkoholu, zaśmiecanie czy zakłócanie porządku. Takie zachowania utrudniają lub zniechęcają do korzystania z takich miejsc na przykład rodziców z dziećmi czy osoby starsze. Dlatego też przypominamy, że miejsca ogólnodostępne służą dla wszystkich i obowiązują w nich pewne zasady. Nie tylko te wynikające z przepisów prawa, ale również te z kultury i wspólnej odpowiedzialności za nasze, mieszkańców mienie. Elementy infrastruktury w parkach mają służyć przez lata mieszkańcom, więc ich niszczenie, zaśmiecanie nie będzie traktowane pobłażliwie. W efekcie tego część tych miejsc, gdzie były zgłoszenia mieszkańców, została przez dzielnicowych objęta planem działań priorytetowych. Między innymi, tylko w wyniku działań dzielnicowego z rejonu Placu Wolności w Świebodzinie, w tym parku od stycznia do czerwca zostało dokonanych przez niego blisko 50 kontroli, z których ponad 30 zakończyła się konsekwencjami (22 mandaty, 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świebodzinie i 5 pouczeń). Od lipca dokonał on w tym miejscu 15 kontroli (8 mandatów, 3 wnioski do Sądu Rejonowego i 4 pouczenia). Ponadto policjanci z różnych ogniw podejmują tam interwencje własne lub wynikające ze zgłoszeń, właśnie związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem czy zakłócaniem porządku. Jest to tylko jeden z przykładów działań świebodzińskich funkcjonariuszy we współpracy z mieszkańcami.  Podobnymi działaniami, objętych jest więcej miejsc w całym powiecie świebodzińskim (informacje o powyższym znaleźć można na stronie internetowej świebodzińskiej policji w zakładce dzielnicowi). Są one reakcjami na zgłoszenia mieszkańców.
Przypominamy, że o różnego rodzaju problemach, niewymagających natychmiastowej interwencji, ale długofalowych działań policjantów, mieszkańcy mogą informować samodzielnie poprzez dzielnicowego, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa lub poprzez przedstawicieli samorządów lokalnych.

Powrót na górę strony