Struktura - KPP Świebodzin

Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 

 

Nazwa wydziału

Telefon miejski /

resortowy

Wydział Kryminalny 

Naczelnik Wydziału

 

 

Wydział Dochodzeniowo Śledczy

Naczelnik Wydziału

 

47 79 35 250

resortowy 79 35250

 

 

47 79 35 260

resortowy 79 35260

 

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału

Zespół Sztab Policji i Zarządzania Kryzysowego

Zespół d.s Profilaktyki Społecznej i Nieletnich

Kierownik Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

47 79 35 220

tel. res. 79 35220

tel. res. 79 35223

tel. res. 79 35232

tel. res. 79 35229

tel. res. 79 35230

 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału

 

Posterunek Zbąszynek

Kierownik Posterunku

47 79 35 244

resortowy 79 35244

 

 

47 79 35 401

47 79 35 401

resortowy 79 35401

Kadry

 

47 79 35 270

resortowy 79 35270

Zespół d/s Łączności i Informatyki

 

47 79 35 299

resortowy 79 35299

Zespół d/s Finansów i Zaopatrzenia

 

47 79 35 273

resortowy 79 35273

Oficer Prasowy - Jednoosobowe Stanowisko d/s Prasowo Informacyjnych

 

47 79 35 228

resortowy 79 35228