Praktyczne informacje

Praktyczne informacje

Data publikacji 16.04.2012

WAŻNY KOMUNIKAT: INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie, związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku

Na podstawie paragrafu 22  ustęp 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 2316) - urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej  pomocy obywatelom. W związku z tym - do odwołania w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczona pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie realizowane jest przez wyznaczonych do tego funkcjonariuszy.
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie odbywa się każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie, przyjmują, po uprzednim umówieniu, obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od godziny 11:00 do godziny 15:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie przy ulicy Zielonej 2. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień roboczy. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Sekretariacie Komendanta telefon 47 79 35 200 .

Ponadto, codziennie w godzinach urzędowania ( 7:30 - 15:30 ), wszelkie informacje, w tym w sprawie skarg, można uzyskać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Policji Świebodzin:

  • telelefon resortowy 79-35200 
  • miejski 47 79 35 200 

lub po godzinie 15:30  przez  Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji Świebodzin:  telefon resortowy 79-35211, telefon miejski 47 79 35 211

 

Powrót na górę strony