Gmina Lubrza

Dzielnicowy

Data publikacji 13.11.2014

Rejon nr 11

aspirant sztabowy Piotr Karolczyk

telefon komórkowy 519534543, telefon stacjonarny: 47 79 35 238

email: dzielnicowy.lubrza@go.policja.gov.pl

miejscowości :  Lubrza, Nowa Wioska, Staropole, Boryszyn, Romanówek, Chałupczyn.

 

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE NA I POŁOWĘ 2023:

  • Reagowanie na osoby spożywające alkohol w rejonie skweru przy Plac Wolności w Lubrzy -  (01.01.2023-31.06.2023).

Współpraca z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


 

Rejon nr 12

aspirant sztabowy Tomasz Gleszczyński

telefon komórkowy 519534541, telefon stacjonarny: 47 79 35 238

email: dzielnicowy.lubrza@go.policja.gov.pl

miejscowości :  Buczyna, Zagaje, Bucze, Mostki, Przełazy, Krzeczkowo, Zagórze,  Dolisko, Janisławiec, Laski, Tyczyno.

 

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE NA I POŁOWĘ 2023:

  • Reagowanie na osoby nie stosujące się do zakazu wjazdu do lasu na terenie Gminy Lubrza - (01.01.2023-31.06.2023).

Współpraca z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Powrót na górę strony